Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Novice

Vabilo na občni zbor 2018

07.03.2018

Sklicujemo redni letni občni zbor, ki bov petek, 16. marca 2018 ob 19. uri v okrepčevalnici Rop, Homec 32.


DNEVNI RED
 

1/ Otvoritev zasedanja   

2/ Izvolitev delovnih teles zbora: delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh članov-overovateljev zapisnika, verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda 

3/ Predstavitev poročil o delovanju združenja v letu 2017: poročilo o delu, finančno poročilo, poročila nadzornega odbora, častnega razsodišča, verifikacijske komisije 

4/ Razprava po poročilih 

5/ Sprejem letnih poročil 

6/ Obravnava in sprejemanje programa dela in finančnega načrta za leto 2018 

7/ Določitev datuma letošnjega ocenjevanja želodca (predlog 2. junij) 

8/ Določitev članarine za leto 2018 (predlog = 0 €) 

9/ Ostale zadeve in zaključek zbora z zakusko.   


Vljudno vabljeni!   

Upravni odbor

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji