Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Aktualno ocenjevanje

31. ocenjevanje, Rečica ob Savinji 61, 21. maj 2021

Ocenjenih je bilo 17 želodcev.

Priimek in ime Naslov TOČKE Priznanje
KRAMER PRIMOŽ ŠMIHEL 19 19 zlato*
BREZOVNIK ANŽE REČICA 108A 18,5 srebrno*
GOLIČNIK MARJAN ŠMIHEL 26 18 srebrno*
KRAMER FRANČEK MOZIRJE, Hribernikova 6 18 srebrno*
GOVEK ALOJZ TRNOVEC 5 18 srebrno*
JARNOVIČ MARJAN RADMIRJE 36 17,75 bronasto
UGOVŠEK VESNA SP. POBREŽJE 1 17,625 bronasto
ŠTRUKELJ MATEJ ŠMARTNO OB DRETI 12 17,5 bronasto
KMETIJA PERK LOG. DOLINA 23 17,375 bronasto
ERMENC MARJANA FLORJAN 2 17,375 bronasto
ŠTORGEL JOŽE VARPOLJE 40 17,25 bronasto
PAVLIČ IVAN SP. POBREŽJE 15A 17,25 bronasto
KRAMER IVAN NIZKA 45 17,125 bronasto
PETEK BRANKO PODVOLOVLJEK 14 17 bronasto
PEČNIK IVAN LJUBIJA 47 16,5 potrdilo
ŠPEH TOMAŽ KRNICA 11 16,5 potrdilo
LEČNIK ANDREAŽ RAVNE, Trg svobode 4 16,375 potrdilo

POKROVITELJ: B/S/H, d.o.o., Nazarje

Nagrade pokrovitelja prejme prvih pet izdelovalcev.

Predsednica ocenjevalne komisije: Dr. Lea DEMŠAR

Predsednik združenja: Rudi KRSNIK

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Najboljši domači
želodec 2021

Primož Kramer
Šmihel 19

Anže Brezovnik
Rečica ob Savinji 108a

 

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 55, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji