Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Certificiranje želodca

Certificiranje želodca je poseben postopek, s katerim se ugotavlja spoštovanje potrjene Specifikacije za izdelavo želodca v vseh fazah izdelave in zorenja.

Nadzor nad postopki pri izdelovalcih izvajajo kontrolorji Združenja izdelovalcev, izbrana certifikatska organizacija in državni organi

Certifikatska organizacija in državni organ izvajajo tudi kontrolo postopkov v Združenju izdelovalcev.

V certificiranje se lahko prijavi vsak izdelovalec  želodca, ki sprejema postopek iz Specifikacije in z Združenjem podpiše sporazum o pravicah in obveznostih. Članstvo v združenju pri tem ni pogoj.

Na podlagi sklepa upravnega odbora opravlja funkcijo kontrolne certifikacijske organizacije v prvem letu certificiranja (2011) Inštitut KON-CERT iz Maribora.

Izdelovalec, za katerega se ugotovi, da je zadostil vsem specificiranim postopkom, pridobi za svoj izdelek naziv ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC Z GEOGRAFSKO OZNAČBO in pravico do uporabe zaščitene blagovne znamke ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC.

V letu 2012 so v certificiranje uradno prijavljeni trije izdelovalci želodca.

 

Vsebina prijavljene specifikacije je dosegljivana spletnem naslovu

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Najboljši domači
želodec 2022

Ivan Pavlič
Sp. Pobrežje 15a
GSM: 041 892 989

Franc Hudej
Lepa Njiva 18
GSM: 031 676 066

 

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji