Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Namen in cilji združenja

Nameni in cilji združenja so:

  • združevanje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca, gostincev in drugih ljubiteljev krajevne kulinarike,
  • izboljšanje kvalitete izdelave,
  • promocija zgornjesavinjskega želodca,
  • strokovno usposabljanje članov na področju kulinarike.
  • organizacija ocenjevanja zgornjesavinjskih želodcev
  • sodelovanje z organizacijami, ki se strokovno ukvarjajo s kulinariko,
  • pridobitev priznanja geografske označbe Zgornjesavinjski želodec pri MKGP,
  • organiziranje in vodenje vseh postopkov v povezavi z izdajanjem nalepk z geografsko označbo ter kontrolo uporabe označbe

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji