Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

O nas

Organi združenja (za mandat 2016-2020)

Organ Vodja, člani
 Zbor članov
 Delovno predsedstvo
 Upravni odbor

 
 Rudi Krsnik, predsednik
 Bernarda Brezovnik, podpredsednica 
 Marjan Jarnovič, član
 Janez Herlah, član
 Marjan Goličnik, član

 Tajnik  Jože Tlaker
 Blagajničarka  Marjana Lukač
 Nadzorni odbor  Franc Kramer, predsednik
 Boštjan Rihter, član
 Jože Slapnik, član
 Notranja kontrola ZGO

 Bernarda Brezovnik
 Rudi Krsnik
 Silvester Zdolšek

 Klub ljubiteljev
 zgornjesavinjskega želodca
 Matija Petrin, predsednik
 Častno razsodišče  Alojz Petek, predsednik
 Andrej Napotnik, član
 Pavel Koren, član

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji