Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

22. ocenjevanje, Rečica ob Savinji, 19. maj 2012

Priimek in ime Naslov Točke
BREZNIK ANTON STRMEC 13 19,0
KOREN PAVEL HOMEC 26 19,0
ŽAGAR ANA DOBLETINA 24 19,0
ČRETNIK FRANC MOZIRJE 18,5
KRAMER IVAN  NIZKA 45 18,5
PETEK BRANKO PODVOLOVLJEK 14 18,5
BREZOVNIK SLAVKO REČICA 108A 18,0
ČRETNIK FRANC MOZIRJE 18,0
ERMENC KLEMEN MELIŠE 4 18,0
KUMER ANTON KRNICA 52 18,0
MLAČNIK JOŽE LUČE 50A 18,0
VONČINA VOJKO VARPOLJE 79 18,0
JARNOVIČ MARJAN RADMIRJE 36 17,5
MLINAR ŠTEFANIJA ŠENTJANŽ 40A 17,5
RIHTER IVAN TIROSEK 58 17,5
BEZOVNIK JOŽICA STRMEC 41 17,5
ERMENC MARJANA FLORJAN 2 17,5
GOLIČNIK MARJAN ŠMIHEL 26 17,5
KRAMER FRANC ŠMIHEL 19 17,5
MAVRIČ TEREZIJA FLORJAN 24 17,5
ŠTORGEL JERNEJ VARPOLJE 40 17,5
ZAMERNIK JAKOB STRMEC 35 17,5
ZVIR BERNARDA ŠENTJANŽ 25 17,5
RIHTER BOŠTJAN ZGORNJI DOL 18 17,0
ŠTIGLIC UROŠ REČICA 77 17,0
PETEK BARBARA LOGARSKA DOLINA 17,0
ŠTIGLIC UROŠ REČICA 77 16,5
MLINAR IVAN ŠENTJANŽ 40 16,5
ŠTIGLIC JOŽE FLORJAN 22 16,5
ZDOLŠEK SILVESTER REČICA 67 16,5
DELEJA KATJA TRNOVEC 12 16,0
GOLIČNIK MARJAN ŠMIHEL 26 16,0
KLADNIK ZDRAVKO PODVOLOVLJEK 36 16,0
KUMPREJ JOŽE TER 64 16,0
MLINAR JOŽE ŠENTJANŽ 40A 16,0

Skupaj je bilo ocenjenih 38 vzorcev. Trije vzorci so prejeli manj kot 16 točk.

Predsednik ocenjevalne komisije: Dr. Stanko RENČELJ

Predsednica združenja: Vida ORLOVIČ

 

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Najboljši domači
želodec 2022

Ivan Pavlič
Sp. Pobrežje 15a
GSM: 041 892 989

Franc Hudej
Lepa Njiva 18
GSM: 031 676 066

 

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji