Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca je prostovoljna, samostojna, neprofitna in nevladna organizacija, v kateri se združujejo fizične osebe, ki se ukvarjajo z izdelovanjem zgornjesavinjskega želodca, gostinci in ljubitelji zgornjesavinjskega želodca v skupnih prizadevanjih za izboljšanje kakovosti izdelave, njegovo promocijo, priznanje geografske označbe,vodenje postopkov v zvezi s tem ter kontrolo uporabe geografske označbe.  

Združenje deluje od leta 2004, v letih 1990 do 2003 je ocenjevanje želodcev in priprava zaščite imena potekala v okviru Turističnega društva Rečica ob Savinji.

V tem obdobju ocenjevanj je bilo v članstvo vpisanih skupaj  380 izdelovalcev ter več deset sodelavcev in ljubiteljev.

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji