Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Izdelava želodca vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije

Priprava želodca je bila vpisana v Register decembra 2018 pod številko Rzd-01-18-00020-03.

Združenju izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca je uspelo, da se je priprava zgornjesavinjskega želodca vpisala v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Postopek vpisa smo začeli že v letu 2015 v okviru izvajanja evropskega projekta Krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalne skupnosti. Od koordinatorja varstva žive kulturne dediščine, Slovenskega etnografskega muzeja,  smo prejeli odgovor, da prijavljena kulturna dediščina odgovarja kriterijem, dokončno pa so pripravo želodca vpisali v register decembra 2018 pod številko Rzd-01-18-00020-03.

 

Izdelava savinjskega želodca vpisana v Register nesnovne dediščine Slovenije


Geografsko so tako v prostoru med Logarsko Dolino in reko Sotlo do sedaj vpisane tri enote: Ljubenskim poticam (cvetno nedeljskim butaricam) in Mozirskemu pustu se je pridružil želodec. 

Vpis vsebuje prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezana orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine. V registru je sedaj vpisanih 68 enot nesnovne kulturne dediščine. 

  

Nesnovno kulturno dediščino nosilci prenašajo iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino ter zagotavljajo občutek za identiteto in neprekinjenost s prejšnjimi generacijami. S tem spodbujajo spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške ustvarjalnosti.


  Register nesnovne kulutrne dediščine Slovenije


Več informacij: 
Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji