Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

25. ocenjevanje, Rečica ob Savinji, 16. maj 2015

Ocenjeno je bilo 24 želodcev. Dva izdelka sta prejela manj kot 16 točk.

KATEGORIJA: ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC z geografsko označbo

Priimek in ime Naslov Točke
MIKEK FRANC
DELCE 12 19
GOLIČNIK MARJAN ŠMIHEL 26 18
PETEK BRANKO PODVOLOVLJEK 14 18

KATEGORIJA: KVALITETNI DOMAČI ŽELODEC

Priimek in ime Naslov Telefon Točke
       
RIHTER BOŠTJAN ZGORNJI DOL 18 041 783 962 19
BREZOVNIK SLAVKO REČICA 108A 041 971 882 18,5
HREN DENIS KOKARJE 51 031 389 364 18,5
KRAMER JAN JURE NIZKA 45 041 786 142 18,5
ŠTORGEL JOŽE VARPOLJE 40 041 703 886 18,5
KOREN PAVEL HOMEC 26 041 689 841 18,0
SLAPNIK JOŽE KOKARJE 7 041 696 802 18,0
ZUPANČIČ ALFONZ SP. KRAŠE 22 041 783 440 18,0
BREZOVNIK PETER RADEGUNDA 22 040 316 248 17,5
ERMENC MARIJA FLORJAN 2 031 553 781 17,5
KRAMER FRANC ŠMIHEL 19 05832396 17,5
KRAMER IVAN NIZKA 45 041 786 142 17,5
POTOČNIK ALOJZ POLJANE 13 041 716 210 17,5
ZAVERŠNIK MARIJA LENART 7 041 569 596 17,5
BELAJ SIMON ŠMIKLAVŽ 17 041 324 383 17,0
HERLAH JANEZ RADEGUNDA 26 041 448 286 16,0
KUMER ANTON KRNICA 52 031 793 032 16,0
ŽAGAR ANA DOBLETINA 24 041 972758 16,0

 

POKROVITELJ: B/S/H, d.o.o., Nazarje

Predsednik ocenjevalne komisije: Dr. Stanko RENČELJ

Vodja ocenjevanja: Rudi KRSNIK

 

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Najboljši domači
želodec 2022

Ivan Pavlič
Sp. Pobrežje 15a
GSM: 041 892 989

Franc Hudej
Lepa Njiva 18
GSM: 031 676 066

 

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji