Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

26. ocenjevanje, Rečica ob Savinji, 21. maj 2016

Ocenjeno je bilo 24 želodcev. Dva izdelka sta prejela manj kot 16 točk.

PRIIMEK in IME NASLOV PRIZNANJE
Hren Denis ( nagrada BSH) Kokarje 51 srebrno
Krivec Matej Logarska Dolina 23 srebrno
Zupančič Alfonz Sp. Kraše 22 srebrno
Zaveršnik Matija Lenart 7 srebrno
Brezovnik Slavko Rečica 108a srebrno
Petek Branko Podvolovljek 14 srebrno
Ermenc Marjana Florjan 2 srebrno
Koren Pavel Homec 26 srebrno
Pečnik Ivan Ljubija 47 bronasto
Brezovnik Anže Rečica 108a bronasto
Pungartnik Alojz Luče 17 bronasto
Kramer Franc Šmihel 19 bronasto
Rihter Boštjan Zg. Dol 18 bronasto
Goličnik Marjan Šmihel 26 bronasto
Arnič Tomaž Grušovlje 20 bronasto
Pečovnik Matjaž Raduha 30 bronasto
Kramer Ivan Nizka 45 bronasto
Plesec Janez Planina 34 bronasto
Štiglic Božo Rečica 77 bronasto
Rosc Janez Strmec 6 potrdilo
Herlah Janez Radegunda 26 potrdilo
Štorgel Jože Varpolje 40 potrdilo
Veršnik Viktor Tirosek 41 potrdilo
Slapnik Jože Kokarje 7 potrdilo

 

5 vzorcev ni doseglo 16 točk od 20 možnih za pridobitev potrdila o kvaliteti.


POKROVITELJ: B/S/H, d.o.o., Nazarje


Predsednik ocenjevalne komisije: Dr. Stanko RENČELJ


 

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Najboljši domači
želodec 2022

Ivan Pavlič
Sp. Pobrežje 15a
GSM: 041 892 989

Franc Hudej
Lepa Njiva 18
GSM: 031 676 066

 

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji