Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Državniki, ki jih dokazano štejemo med ljubitelje želodca

od 17. - 21. stoletja

 

 Ljubljanski knezoškof
Tomaž Hren (1560 - 1630)
(Gornji Grad / Graz, 1620)

 

 Britanski kralj

Jurij VI. (1895 - 1952)
(Plesnik, Logarska dolina, 1934)

 

 Predsednik SFR Jugoslavije

Josip Broz Tito (1892-1980)
(Robanov kot, 1.7.1967)

 

 Predsednik Republike Slovenije

dr. Danilo Türk (1952)
(Mozirski Gaj, 3.10.2010)

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Najboljši domači
želodec 2022

Ivan Pavlič
Sp. Pobrežje 15a
GSM: 041 892 989

Franc Hudej
Lepa Njiva 18
GSM: 031 676 066

 

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji