Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Stalna razstava v Mozirskem gaju

 

 

Jože Kramberger: Tihožitje z želodcem -  olje, 2004

 

Razstavna izba zgornjesavinjskega želodca

    

Avtorji razstave

Avtor besedil: Jože Tlaker

Oblikovanje in tisk: MVM servis, d.o.o., Mozirje

Fotografije: Jože Požrl, Vojko Franetič, Matevž Lenarčič, Tomo Jeseničnik, Vlado Lamut, Gorazd Zdolšek, PanArt.

Prevodi besedil: Jasna Tlaker

 

Notranja ureditev, okvirji panojev in rezalna deska:
Darko ŠURINA, SVEA Zagorje

Modeli želodcev in stojalo sušilnice: Rudi KRSNIK, Spodnje Pobrežje

Avtor tihožitja z želodcem in poslikave modelov želodcev: Jože KRAMBERGER, Mozirje

 

Sponzorji razstave:

      

Občine:

       

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Najboljši domači
želodec 2022

Ivan Pavlič
Sp. Pobrežje 15a
GSM: 041 892 989

Franc Hudej
Lepa Njiva 18
GSM: 031 676 066

 

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji