Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

27. ocenjevanje, Rečica ob Savinji, 27. maj 2017

Ocenjeno je bilo 22 želodcev. Štirje izdelki so prejeli manj kot 16 točk.

PRIIMEK in IME NASLOV PRIZNANJE  TOČKE
Pungartnik Alojz
(nagrada BSH)
Luče 17 zlato 19,000 
Rihter Boštjan 
(nagrada BSH)
Zgornji Dol 18 srebrno 18,375 
Štorgel Jože 
(nagrada BSH)
Varpolje srebrno 18,125
Zaveršnik Matija 
(nagrada BSH)
Lenart 7 srebrno 18,125
Arnič Tomaž 
(nagrada BSH)
Grušovlje 20 srebrno 18,125 
Brezovnik Slavko 
(nagrada BSH)
Rečica 108A srebrno 18,125 
Goličnik Marjan Šmihel 26 srebrno 18,000 
Mikek Franc Delce 12 srebrno 18,000 
Krivec Matej Log. Dolina 23 srebrno 18,000 
Kramer Franc Šmihel 19 srebrno 18,000 
Ugovšek Vesna Sp. Pobrežje 1 bronasto 17,750 
Slapnik Jože Kokarje 7 bronasto 18,625 
Štiglic Božidar Rečica 77 bronasto 17,625 
Ermenc Klemen Šmiklavž 68 bronasto 17,625 
Planovšek Žiga Šmartno ob Dreti 7 bronasto 17,500 
Brezovnik Anže Rečica 108A bronasto 17,500 
Koren Pavel Homec 25 bronasto 17,375 
Solar Brane Poljane 12 bronasto 17,250 
Pečnik Ivan Ljubija 47 bronasto 17,250 
Kramer Ivan Nizka 45 bronasto 17,250 
Ermenc Marija Florjan 2 potrdilo 16,750 
Jarnovič Marjan Radmirje 36 potrdilo 16,625 

 

POKROVITELJ: B/S/H, d.o.o., Nazarje


Predsednica ocenjevalne komisije: Dr. Lea DEMŠAR

Predsednik združenja: Rudi KRSNIK


 

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Najboljši domači
želodec 2022

Ivan Pavlič
Sp. Pobrežje 15a
GSM: 041 892 989

Franc Hudej
Lepa Njiva 18
GSM: 031 676 066

 

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji