Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Novice

ZDRUŽENJE JE ODSLEJ NEVLADNA ORGANIZACIJA V JAVNEM INTERESU

19.06.2018

Poseben dosežek je uspel organizatorju ocenjevanja – v četrtek smo prejeli odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o dodelitvi statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva.

Ta status  pomeni priznanje za opravljeno delo v preteklih letih in potrditev pravilne usmeritve delovanja združenja, ki presega neposredno cilje članstva in je po  ugotovitvi Ministrstva za KGP splošno koristno.

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji