Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Novice

Vabilo na občni zbor 2016

22.03.2016

Sklicujemo letni in volilni občni zbor, ki bo v torek, 29. marca 2016 ob 20. uri v Medgen borzi, Rečica ob Savinji 61 (na trgu).

DNEVNI RED:   

 1.  Otvoritev zasedanja      
 2.  Izvolitev delovnih teles zbora: delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh članov-overovateljev zapisnika, verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda  
 3.  Predstavitev poročil o delovanju združenja v letu 2015: poročilo o delu, finančno poročilo, poročila nadzornega odbora, častnega razsodišča, verifikacijske komisije 
 4.  Razprava po poročilih 
 5.  Sprejem letnih poročil 
 6.  Razrešnica dosedanjim organom združenja  
 7.  Volitve novih organov za mandat 2016-20 (upravnega in nadzornega odbora, častnega razsodišča)  
 8.  Obravnava in sprejemanje programa dela in finančnega načrta za leto 2016  
 9.  Odločanje o včlanitvi združenja v LAS – lokalno akcijsko skupino 
 10.  Določitev datuma letošnjega ocenjevanja želodcev  
 11.  Določitev članarine za leto 2016  
 12.  Ostale zadeve in zaključek zbora z zakusko.   
 Vljudno vabljeni!    


 Upravni odbor

Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo

Branko Petek
T: 041 904 527; www.kmetijaselisnik.net

Marjan Goličnik 
T: 041 299 916, E: pišite

Zgornjesavinjski želodec - zaščiteno geografsko poreklo

Več o tekmovanju >>

Pretekli zmagovalci >>

Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji