Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

VABILO NA OBČNI ZBOR 2024

Sklicujemo redni občni zbor Zderuženja, ki bo
v četrtek, 4. aprila 2023 ob 19. uri v Medgen centru, Rečica 61.

DNEVNI RED:

1/ Otvoritev zasedanja
2/ Izvolitev delovnih teles zbora: delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh članov-overovateljev zapisnika, verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda
3/ Predstavitev poročil o delovanju združenja v letu 2023: poročilo o delu, finančno poročilo, poročila nadzornega odbora, častnega razsodišča, verifikacijske komisije
4/ Razprava in sprejem poročil
5/ Program dela in finančni načrt za leto 2024
6/ Določitev datuma letošnjega ocenjevanja želodca
7/ Ostale zadeve in zaključek zbora.
Po končanem občnem zboru bo sledila manjša zakuska.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor
Kontakt

Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca

Rečica 61, 3332 Rečica ob Savinji

T: 051 368 072, E: zelodci@gmail.com

Partnerji

B/S/H, d.o.o., Nazarje EHD Mozirski gaj, Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Biotehniška fakulteta Ljubljana - oddelek za živilstvo, Inštitut KON-CERT Maribor, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (projekt LEADER), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Združenje EUROMONTANA Bruxelles, TD Rečica ob Savinji

© Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca 2011 - 2019  Pravno obvestilo | Avtorji